Management Team

Davinder Singh

Davinder Singh

CTO
Aishleen Verma

Aishleen Verma

Personal Relationship Manager
Diksha Sharma

Diksha Sharma

Social Media Handler

The Developer Team

Sharan Kaur

Sharan Kaur

Graphic Designer
Sahil Manhas

Sahil Manhas

Software Engineer
Sanju Choudhary

Sanju Choudhary

Software Engineer
Scroll to Top